Vastuullisuus

Lukkokeskukselle on tärkeää, että toimimme vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Vastuullisuutta tarkastellaan usein ESG:n valossa. ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. ESG:n raamien avulla voidaan tarkastella yrityksen ja organisaation tapaa suhtautua ympäristöön, kohdella ihmisiä ja johtaa yritystä. Myös Lukkokeskus kehittää näitä kaikkia osa-alueita vastuullisuustyössään.

 

Ympäristö-, sosiaalinen ja yritysvastuu

Ympäristövastuu

Jätehuoltosuunnitelma: Lukitus- ja turvajärjestelmäasennuksissa syntyy aina monenlaista jätettä. Valtaosa jätteestä on ohjattavissa hyötykäyttöön. Kierrätämme eri jätelajit huolellisesti – metallijätteen metallilajeittain.

Fossiilivapaa sähkö: Siirrymme sähkösopimuksia uusiessamme fossiilivapaaseen sähköön.

Polttoainepäästöjen minimointi: Lukkokeskuksella on käytössä reittisuunnitteluun tarkoitettu järjestelmä, jonka avulla vähennämme polttoainepäästöjä. Seuraamme kulutusta ja ohjaamme päästöjä säästävään optimointiin reiteissä ja ajotavoissa.

Sosiaalinen vastuu

Haluamme olla luotettava ja turvallinen työnantaja. Meillä jokaisen työ on yhtä tärkeää. Haluamme kohdella kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja kunnioittavasti. Pyrimme ehkäisemään kaikenlaisia työsyrjintää, kiusaamista ja häirintää. Meillä kaikilla on samat mahdollisuudet kehittyä, ammattitaito ja osaaminen ratkaisee.

Koulutamme jatkuvasti lukitus- ja turvajärjestelmäasentajia. Tuemme  henkilökuntamme jatkuvaa ammatillista koulutusta. Meillä voit valmistua lukitus- ja turvajärjestelmäasentajaksi oppisopimuskoulutuksessa.

Vakavien rikkomusten kuten ihmisoikeus-, ympäristö- tai talousrikkeiden raportointia varten meillä on käytössä EU-asetusten mukainen ilmoituskanava. Sen avulla jokainen työntekijämme voi tuoda anonyymisti esille havaitsemiaan väärinkäytöksiä.

Yritysvastuu

Vastuullinen hallinto tarkoittaa, että toimimme aina rehdisti sekä luonnollisesti lain ja asetusten mukaisesti. Taloudellinen raportointi on tarkkaa ja oikea-aikaista.

Yritysvastuu näkyy meillä etenkin hallittuna, kannattavana kasvuna. Se luo työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia ympäröivälle yhteiskunnalle. Olemme yksityinen suomalainen yritys ja kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti.

Olemme Abloy- ja iLOQ-valtuutettu lukkoliike, mikä asettaa korkeat vaatimukset mm. osaamisellemme ja turvallisuudesta huolehtimiselle.