Ordervillkor

Allmänt

Följande företag som ingår i Lukkokeskus Konserni Oy säljer produkter till företag och vuxna privatpersoner inom EU. Dessa ordervillkor gäller för beställning av produkter på vår webbshop och relaterade leveranser.

  • Helsingin Lukkokeskus Oy, företags-ID: 2707543-2, adress: Malmin asematie 1, 00700 Helsingfors (Beställningsformulär: Lukkokeskus Helsingfors)
  • Helsingin Lukkokeskus Oy, företags-ID: 2707543-2, adress: Asemakuja 3 1, 02770 Esbo (Beställningsformulär: Lukkokeskus Esbo)
  • Lukkokeskus Lahti Oy, företags-ID: 0641407-9, adress: Vesijärvenkatu 48, 15140 Lahtis (Beställningsformulär: Lukkokeskus Lahti)
  • Lukkokeskus Joensuu Oy, företags-ID: 2607923-9, adress: Muuntamontie 2, 80100 Joensuu (Beställningsformulär: Lukkokeskus Joensuu)
  • Lukkokeskus Vaasa Oy, företags-ID: 2317352-9, adress: Kiilletie 1, 65300 Vasa (Beställningsformulär: Lukkokeskus Vasa)
  • Lukkokeskus Oulu Oy, företags-ID: 3248596-2, adress: Kempeleentie 9, 90400 Uleåborg (Beställningsformulär: Lukkokeskus Uleåborg)
  • Uudenmaan Lukitus ja Murtosuojaus, företags-ID: 1543912-0, adress: Lönnrotinkatu 30, 00180 Helsinki (Beställningsformulär: Uudenmaan Lukitus ja Murtosuojaus)

Dessa ordervillkor gäller från och med den 1.10.2022. Vi kan ändra ordervillkoren från tid till annan, så var vänlig och bekanta dig med villkoren varje gång innan du beställer våra produkter och tjänster.

Produkter och Produktpriser

Egenskaperna hos produkter och tjänster på webbshopen presenteras bredvid varje produkts beskrivning på vår webbplats. De aktuella priserna är synliga på beställningsformuläret. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranskostnader, så var vänlig och verifiera dessa priser i varukorgen innan du accepterar beställningen. Priserna på produkter inkluderar mervärdesskatt.

Leveransmetod, Leveranskostnader och Installation

Produkter säljs främst med installation. Ytterligare nycklar relaterade till ett projekt levereras under nyckeldistributionen för projektet om inget annat avtalats. För andra nyckelbeställningar kan nyckeln hämtas från vår butik om inget annat avtalats. Leveranskostnader uppstår i situationer där kunden begär en exceptionell leveransmetod, i vilket fall leveransmetod och pris överenskommes separat.

Beställning och Avtal

Du kan beställa produkter genom beställningsformuläret på vår webbshop genom att bekräfta beställningen och betala innehållet i varukorgen i betaltjänsten. När du beställer från vår webbshop förväntas du ha bekantat dig med och förbundit dig till de aktuella ordervillkoren. Din accepterade och bekräftade beställning utgör ett bindande avtal mellan oss, förutom vad som senare nämns angående ångerrätt.

Betalning och Betalningsmetoder

Du kan betala din beställning med de betalningsmetoder som beskrivs och är tillgängliga på webbshopen.

Beställnings- och Betalningsbekräftelse Efter en lyckad beställning skickas en orderbekräftelse och kvitto till din e-postadress, så vänligen ange din e-postadress när du gör en beställning. Om vi av någon oväntad anledning inte kan bekräfta din beställning meddelar vi dig via e-post så snart som möjligt.

Leveranstid

Ytterligare beställningar relaterade till projekt genomförs inom projektets tidsram om inget annat avtalats. Leveranstiden för ytterligare nycklar beror på den beställda produkten men är vanligtvis cirka 2 veckor.

Ångerrätt och Returvillkor

Konsumenter har enligt finsk konsumentlagstiftning rätt att ångra en onlinebeställning genom att meddela säljaren inom 14 dagar från att varan mottagits. Dock levereras produkter från denna webbshop anpassade och/eller installerade. Av dessa skäl är ångerrätten begränsad:

  • En installerad produkt har tagits i bruk, så produkten eller tjänsten kan inte längre ångras.
  • Ytterligare nyckelbeställningar har inte rätt att ångras från webbshop-köpet, eftersom den extra nyckeln anpassas efter kundens behov.

Du kan avbryta din beställning genom att meddela oss före installationen eller före behandlingen av nyckelbeställningen. Meddelandet om återkallande måste göras skriftligen till vår kundtjänst nedan. Vi återbetalar omedelbart pengarna du betalat för beställningen enligt konsumentlagstiftningen.

Produkt- och Installationinspektion, Fel och Problem

Vänligen kontrollera produkten omedelbart efter installationen eller vid mottagandet. Om produkten inte på annat sätt överensstämmer med din beställning eller är defekt, meddela oss så snart som möjligt och senast inom 14 dagar till vår kundtjänst, så att vi kan komma överens om hur felet ska åtgärdas. I konsumenthandeln följer vi obligatorisk konsumentlagstiftning avseende fel.

Kundtjänst

Vår personal hjälper dig med alla frågor som rör din beställning. Vänligen kontakta oss antingen via e-post eller telefon:

asiakaspalvelu@lukkokeskus.fi
Telefon: 0201 24 24 24
Mån-fre 8-16

Ansvarsbegränsning

Helsingin Lukkokeskus Oy ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador relaterade till beställningen, leveransen eller produkten, utom i den utsträckning som obligatoriska bestämmelser i konsumentlagstiftningen eller annan obligatorisk lagstiftning har föreskrivit annorlunda för sådan skada.

Tvister

Vi strävar efter att i första hand lösa eventuella tvister angående din beställning genom ömsesidigt samtycke, så vänligen kontakta vår kundtjänst för att lösa ärendet.

Om en tvist angående köpeavtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten överklaga ärendet till Konsumenttvistnämnden (www.kuluttajariita.fi) för lösning. Innan ärendet överklagas till Konsumenttvistnämnden måste konsumenten kontakta Konsumentrådgivningen vid magistraternas domstolar (www.kuluttajaneuvonta.fi).