Takaisin

ASUNTOMURTOJA HELSINGISSÄ

12.3.2013

Asuntomurto Helsinki.Murtovaras.
Varkaita Helsinki.
Helsingissä on lähiaikoina ollut useita asuntomurtoja.
Murtojen tekotapana on ollut "uusi tekotapa"
Tekotavan ehkäisyyn löytyy ratkaisu.
Suosittelemme lukkojen päivitystä uuden murtostandardin mukaisiksi.
Paniikkiin ei toki ole syytä. Turvalukko estää myös tehokkaasti murtoja.
Lukkokeskus päivystää 24h numerossa 0400 24 24 24
Päivystävä lukkoseppä tavoitettavissa 24h/7

Usein Kysyttä asuntomurto



Miten toimin asuntomurron tapahduttua?

Jos huomaat oven tai ikkunan rikotuksi, soita poliisin hätänumeroon 112. Poliisi pyrkii kaikissa tapauksissa lähettämään paikalle partion, sillä ei ole merkitystä onko epäilty enää paikalla vai ei. Vaikka tekijä ei olisi enää paikalla, on tärkeää taltioida mahdollisia rikospaikkajälkiä ennen kuin kukaan muu liikkuu asunnossa tai asunnon ympäristössä.

Voinko ilmoittaa asuntomurrosta netin välityksellä poliisille?

Poliisin internetsivustolla olevaa sähköistä rikosilmoituslomaketta ei ole tarkoitettu tällaiseen tapaukseen, jossa on tarpeellista pikaisesti suorittaa murtojälkien taltiointia. Asuntomurrosta on aina syytä viipymättä ilmoittaa puhelimitse poliisille, jotta rikoksen esitutkinta ei vaarannu eikä viivästy.

Onko asuntomurrosta syytä ilmoittaa jollekin muulle kuin poliisille?

Mikäli lukitus on särjetty tai asunto-osakeyhtiön omaisuutta on rikottu, tulee asiasta ilmoittaa isännöitsijälle, joka järjestää korjaukset. Mikäli asukkaan vastuulle jäävää omaisuutta on rikottu tai anastettu, tulee asiasta ilmoittaa omaan vakuutusyhtiöön, josta saa tarkemmat ohjeet korvausmenettelyn suhteen. Jos rikoksen yhteydessä on anastettu maksukortteja, henkilötodistuksia tms. tulee asiasta ilmoittaa tahoille, jotka ovat myöntäneet ne. Esimerkiksi maksukorttien sopimusteksteissä lukee usein, että kortin haltija vastaa vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ennen kuin kortin katoamisesta on ilmoitettu.

Voinko mennä lainkaan sisään asuntoon, jos murtojälkiä on näkyvissä?

Asuntoon ei tulisi lainkaan mennä sisään, vaan odottaa, että poliisi käy tutkimassa asunnossa mahdollisesti olevat rikosjäljet. Anastetun omaisuuden ehtii selvittää ja listata sen jälkeen kun rikosjäljet on ensin tutkittu. Jos asunnossa on jostain syystä pakko käydä, mihinkään ei tulisi koskea eikä ainakaan siivota paikkoja.

Jääkö kaikista asuntomurroista helposti nähtävissä olevat murtojäljet?

Selkeitä murtojälkiä ei aina ole, koska esimerkiksi takalukitsemattomat ovet on mahdollista avata rikkomatta lukituksia. Murtojälkiä todennäköisesti on jäänyt, mutta ne ovat niin huomaamattomia, että niitä tulee osata etsiä ja tulkita oikein. On mahdollista, että asuntomurto huomataan vasta kun jokin esine tai jotkin esineet huomataan kadonneeksi. Tällöin kannattaa miettiä, koska esine on viimeksi varmuudella ollut tallella. Jos aikaa on kulunut vähemmän kuin päivä, niin soita hätänumeroon kuten edellä on kerrottu. Jos aikaa on kulunut enemmän, niin soita omaisuusrikostutkinnan päivystysnumeroon 071 877 5507 (08 - 20) ja saat ohjeita puhelimitse.

Mitä nämä murtopaikkajäljet ovat?

Nämä jäljet voivat olla lähes mitä tahansa, jotka epäilty on vahingossa tai huolimattomuuttaan jättänyt paikalle. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että poliisi etsii mm. sormenjälkiä ja on erityisen kiinnostunut epäillyltä mahdollisesti jääneistä esineistä. Poliisi suorittaa paljon muitakin toimenpiteitä, mutta niistä ei kerrota täsmällisiä tietoja julkisuuteen, jotta epäillyt eivät opi vaikeuttamaan poliisin työskentelyä.

Kuinka yleisiä asuntomurrot ovat, pitäisikö minun huolestua?

Helsingissä on viimeisten viiden vuoden aikana tapahtunut noin 400 asuntomurtoa vuodessa. Kun ottaa huomioon, että usein asunnossa asuu useampi ihminen, vaikuttaa asuntomurto noin 1500 helsinkiläisen elämään vuosittain. Helsinkiläisiä on kuitenkin yli puoli miljoonaa ja asuntojakin yli 100.000, joten prosentuaalinen mahdollisuus joutua asuntomurron kohteeksi on kohtuullisen pieni.

Kehitys on ollut hyvä siinä suhteessa, että Helsingissä tapahtuneiden asuntomurtojen määrä on ollut 2000-luvulla pienempi kuin 1990-luvulla. Myös kansainvälisessä vertailussa Suomi on pärjännyt hyvin.  Asukaslukuun suhteutettuna Suomessa tapahtuu vähän asuntomurtoja, olipa vertailukohtana sitten Länsi-Eurooppa tai Pohjoismaat.


Onko jokin asumismuoto muita riskialttiimpi asuntomurtojen suhteen?

Suurta eroa ei ole ollut. Helsingissä on perinteisesti suurin osa asuntomurroista kohdistunut kerrostaloasuntoihin (noin 70 - 80 %), mutta tämä selittynee kaupunkirakenteella. Asuntomurtojen määrä jakautuu varsin pitkälle samassa suhteessa kuin eri asumismuotoja esiintyy. Vuonna 2011 on kuitenkin havaittavissa, että omakoti- ja rivitaloasuntojen osuus on noussut ja ylikorostunut

Onko jokin kaupunginosa muita riskialttiimpi asuntomurtojen suhteen?

Yleensä ottaen riski jakaantuu varsin tasaisesti ympäri Helsinkiä siten, että asuntomurtoja tapahtuu lähes kaikissa kaupunginosissa. Asukasmäärältään suurissa kaupunginosissa tapahtuu usein enemmän asuntomurtoja. On varsin luonnollista, että 20.000 asukkaan lähiössä on enemmän asuntomurtoja kuin 2.000 asukkaan lähiössä. Pientä riskin lisääntymistä on olemassa tiettyjen kaupunginosien kohdalla ja tämä on selitettävissä sillä, että ne ovat liikenteellisessä solmukohdassa ja niiden alueella asuu paljon nuoria aikuisia. Tämä riskin lisääntyminen on kuitenkin varsin marginaalista ja omilla toimillaan riskiä voi aina vähentää. Tämän näkökulman ei keskimäärin pitäisi vaikuttaa asumista ohjaavasti.

Miten rikoksentekijät valitsevat kohteensa?

Jokaisella rikoksentekijällä on oma tapansa miettiä asiaa, mutta jonkinlaisia yleistyksiä voi tehdä. On olemassa kaksi tekijää, joista rikoksentekijä on kiinnostunut. Näitä ovat pieni kiinnijäämisriski ja käsitys siitä, että kohteesta saa hyvän saaliin. Nämä tekijät yhdistyvät esimerkiksi omakotiasunnossa, jonka takapiha on niin suojainen, että rikoksentekijä voi muiden katseilta rauhassa liikkua tekemässä havaintoja lukituksen tasosta ja mahdollisesti ikkunan kautta näkyvästä omaisuudesta.

Kohteita ei yleisen käsityksen mukaan tarkkailla kovin pitkiä aikoja, vaan siihen saatetaan käyttää vain muutamia minuutteja. Oven takana kuunnellaan asunnosta kuuluvia ääniä, kurkitaan sisään ikkunoista tai postiluukusta ja viimeiseksi soitetaan ovikelloa.

Milloin asuntomurtoja tehdään?

Rikoksentekijän tavoitteena on löytää asunto, jonka asukkaat ja eivätkä edes naapurit ole kotona. Helsingin olosuhteissa tämä usein onnistuu parhaiten arkipäivänä keskellä päivää kun asukkaat ovat töissä ja lapset koulussa. Loma-ajat ja etenkin kesälomien aika ovat rikoksentekijöiden suosiossa samasta syystä. Suurin riski joutua asuntomurron kohteeksi on touko-syyskuu arkipäivänä keskellä päivää.

Miten voin suojautua asuntomurtoja vastaan?

Kerrostaloasuntojen osalta riittää pitkälti se, että asunnon lukitus on kunnossa. Normaalin käyttölukon takalukitus tulee olla käytössä ja lisäksi on hyvä hankkia erillinen varmuuslukko. Näillä toimenpiteillä saa varsin hyvän suojan, joskin muutamissa yksittäistapauksissa huoneiston ovi on kahdesta lukosta huolimatta väännetty väkisin auki.

Maantasolla olevien asuntojen ja myös kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asuntojen osalta suojautuminen on vaikeampi tehtävä. Edelleen on kuitenkin syytä aloittaa siitä, että ovien lukitukset ovat kunnossa. Erityisesti tulee muistaa takaoven lukitus, sen pitää olla aivan yhtä hyvä kuin etuoven lukituksen. On mahdollista, että sisään murtaudutaan ikkunan kautta, mutta sen särkemisestä tulee enemmän ääntä ja ikkunan kautta on vaikeampi liikkua sisään ja ulos. Ovi on aina mieluisin reitti rikoksentekijälle. Näiden asuntojen osalta on myös syytä miettiä mitä omaisuutta on mahdollista nähdä ikkunoista ja kuinka voit vaikuttaa siihen, ettei asunto vaikuttaisi tyhjältä.

Kesäkuumalla tulee huomioida, ettei avoimia ovia tai ikkunoita jäisi valvomatta auki. Tämä on helppo reitti rikoksentekijälle sisään asuntoon ja joka kesältä on olemassa esimerkkejä, joiden yhteydessä arvotavarat on anastettu esimerkiksi yöllä asukkaiden nukkuessa. On toki muistettava huomioida lemmikkieläinten ym. olosuhteet, jolloin avoimeksi tulisi jättää mahdollisimman pieni ikkuna ja mahdollisimman vaikeassa paikassa oleva ikkuna.

Kaikkien asuntojen osalta kannattaa miettiä esimerkiksi postia. Täynnä oleva postiluukku tai -laatikko on selvä merkki siitä, että asukas ei ole kotona. Ei myöskään ole suotavaa kirjoittaa lappua, jossa ilmoittaa postinkantajalle tai yleisesti, että on pitkään poissa kotoa. Tämä tulisi pystyä hoitamaan muulla tavalla ja ainakin Itellan (=Postin) suuntaan asia on mahdollista hoitaa paremmalla tavalla.

Miten hyvin lukituksen parantaminen auttaa suojautumaan asuntomurroilta?

Näiltä samoilta poliisin sivuilta löytyy poliisin rikostilasto tekotavan mukaan. Hyvät oven lukitukset eivät estä ikkunan kautta murtautumista ja osa oven murtamisistakin tapahtuisi edelleen. Näitä tapauksia olisi ehkä noin 40% kaikista asuntomurroista, eli noin 60% asuntomurroista olisi periaatteessa ehkäistävissä hyvillä oven lukituksilla.

Miksi takalukituksen käyttäminen ja kahden lukituksen asentaminen parantavat suojausta?

Takalukituksen käyttäminen estää lukon telkeä liikkumasta, jolloin lukitusta ei saa auki koukuilla tms. välineillä. Takalukituksen ansiosta telki työntyy noin 1 cm syvemmälle telkipesään, jolloin oven vääntäminen auki vaikeutuu.

Normaalin käyttölukon lisäksi oveen asennettava varmuuslukko aiheuttaa sen, että ovea täytyisi pystyä vääntämään kahdesta kohtaa yhtä aikaa. Lukot tulisi asentaa tietyn välimatkan (n. 40cm) päähän toisistaan, jotta suoja olisi paras mahdollinen. Oikealla etäisyydellä olevat lukot tukevat toinen toisiaan vääntämistä vastaan. Lisätietoja voi kysyä valtuutetulta lukkosepältä.

Kannattaako asuntoon hankkia murtohälytin?

Poliisi suhtautuu murtohälyttimiin positiivisesti ja tilastojen mukaan hälyttimellä varustettuihin asuntoihin murtaudutaan hyvin harvoin. Päätös hankinnasta tulee kuitenkin jokaisen tehdä omista lähtökohdistaan. Päätökseen vaikuttaa yleensä se, kuinka paljon arvokasta omaisuutta asunnossa on. Toisaalta omaisuuden määrästä riippumatta tulee arvioida sitä, miten hälytin vaikuttaa asuinmukavuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Nämä ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja naapurit saattavat päätyä erilaiseen ratkaisuun, silti molemmat ovat oikeassa.

Omat ratkaisunsa kannattaa miettiä tietyin väliajoin uudestaan. Omaisuuden määrä tyypillisesti lisääntyy ajan kuluessa ja omat arvotkin saattavat muuttua erilaisissa elämäntilanteissa. Toisaalta laitteistojen tekninen kehitys ja hintojen lasku saattavat vaikuttaa siihen, että hankintapäätös tulee ajankohtaiseksi jossain vaiheessa.

Pitäisikö asunnon avainten suhteen huomioida jotain asioita?

Eri elämäntilanteissa avainten käyttöön saattaa liittyä haasteita. Esimerkiksi pienet lapset saattavat ”turhan usein” hukata asunnon avaimia ja on suuri kiusaus merkitä avaimenperään tieto siitä, minne avaimet voi palauttaa. Lähes kaikki suomalaiset ovat perusrehellisiä ihmisiä, jotka palauttavat avaimet niin ettei avaimia käytetä väärin. Pienehkö osa asuntomurroista kuitenkin tapahtuu avaimen avulla, joko niin että omistaja on hukannut ne tai avaimet on anastettu omistajalta. Jonkin verran on myös tapauksia, joissa ei pystytä sanomaan miten asuntoon on päästy, jolloin yksi todennäköinen vaihtoehto on se, että tekijä on jotenkin saanut asunnon avaimet käyttöönsä.

Edellä mainitun perusteella on syytä miettiä kannattaako avainnipussa käyttää avaimenperää, jossa lukee osoite, johon avaimet sopivat. Samoin tulee harkita kannattaako avaimenperään kirjoittaa edes puhelinnumeroa, jos numeropalvelusta voi kuka tahansa saada numeron perusteella nimen ja osoitteen. Jokainen päättää itse kumpaa pitää tärkeämpänä; pientä rahan säästöä, jos uusia avaimia ei tarvitse hankkia, vai ehdotonta varmuutta siitä, avainten avulla kukaan ei tule luvatta asuntoon.

Avainten sarjoittamista uudelleen on hyvä miettiä myös muuton yhteydessä. Uusi omistaja ei voi tietää entisen asukkaan taustoja, kenelle kaikille edellinen asukas on avaimiaan lainannut tai onko niitä hukassa.

Mitä asunnoista anastetaan?

Kaikkein halutuinta on käteinen raha, sillä kaiken muun omaisuuden osalta rikoksentekijä joutuu näkemään vaivaa sen vaihtamiseksi rahaksi. Lisäksi anastetun omaisuuden arvo on vain murto-osa oikeasta arvosta. Käteisen rahan lisäksi kiinnostavaa on pienikokoinen ja arvokas omaisuus, kuten luottokortit, pankkitunnukset, korut, matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet jne. Huonekaluja ja isompia esineitä, kuten televisioita varastetaan harvemmin. Isojen esineiden kantaminen herättää huomiota ja aiheuttaa erityistä vaivaa rikoksentekijälle.

Mitä hyötyä on omaisuuden merkitsemisestä, valokuvaamisesta jne?

Omaisuuden merkitsemisestä on hyötyä lähinnä silloin kun rikos on jo tapahtunut. Ensisijaisesti tulisi huolehtia siitä, ettei rikosta lainkaan tapahtuisi eli esimerkiksi varmistua siitä, että lukitukset ovat kunnossa. Kun rikoksen ennalta ehkäisy on kunnossa, voi sitä täydentävänä tekijänä huolehtia omaisuuden merkitsemisestä. Jos rikos kaikesta huolimatta tapahtuu, ovat tunnistetiedot erittäin tärkeitä rikoksen selvittämisen kannalta. Jos omaisuuden merkitsemisestä vielä laittaa tarran näkyvään paikkaan, on toimenpiteellä myös ennaltaehkäisevää merkitystä. Kuka haluaa ostaa muun henkilön sosiaaliturvatunnuksella varustetun arvokkaan rannekellon? Ei kovin moni. Myös vakuutuskorvauksen hakeminen saattaa helpottua, jos anastetusta omaisuudesta on hyvät tiedot tallella.

Miten ja milloin saan tietää kuinka asuntomurron tutkinta on edistynyt?

Mikäli rikoksentekijä saadaan kiinni tai anastettua omaisuutta löytyy, poliisi ottaa yhteyttä ja asiassa suoritetaan asianomistajan kuuleminen. Jos juttua ei saada selvitettyä, ei poliisi yleensä erikseen ilmoita, että asian tutkinta on keskeytetty. Mikäli poliisilta ei ole tullut yhteydenottoa, voi asianomistaja toki kysyä asian edistymisestä, mutta yleensä tilanne on se, ettei poliisilla ole mitään kerrottavaa.

Miten saan korvauksen anastetusta omaisuudesta ja murtovahingoista?

Anastetun omaisuuden osalta korvauksen saa käytännössä vain vakuutusyhtiöltä. Vaikka rikos pystyttäisiin selvittämään, ei rikoksentekijöillä tyypillisesti ole varallisuutta, jolla he pystyisivät vahinkoja korvaamaan. Vakuutuskorvauksen osalta ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä vastausta siitä, miten suuri korvaus tulee olemaan. Eri vakuutusyhtiöillä on hiukan erilaisia vakuutusehtoja, joten asiasta tulee aina keskustella oman vakuutusyhtiönsä kanssa. On myös muistettava, että vakuutus on vakuutusyhtiön ja vakuutuksen ottajan välinen sopimus, eikä poliisi ole toimivaltainen ratkaisemaan sopimusriitoja.

Murtovahinkojen osalta taloudelliset tappiot jakaantuvat usein sekä taloyhtiölle että asukkaalle. Esimerkiksi asunnon oven korjaaminen kuuluu keskimäärin taloyhtiölle, mutta sisällä asunnossa tapahtuneet vahingot jäävät lähtökohtaisesti asukkaalle. Vahinkojen korjaamisesta ja syntyneistä taloudellisista korvauksista tulee keskustella isännöitsijän kanssa. Omakotitaloissa vahingot jäävät lähtökohtaisesti aina asukkaan maksettavaksi.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että vakuutusyhtiöt edellyttävät aina sitä, että heille toimitetaan asuntomurrosta tehty tutkintailmoitus. Sen voi tilata jutun tutkijalta ja jos hänen yhteystietonsa ovat päässeet katoamaan, voi ottaa yhteyttä omaisuusrikostutkinnan päivystysnumeroon 0718775507 (08-20). Asianomistaja voi myös noutaa tutkintailmoituksen lähimmältä poliisiasemalta, mutta mukana täytyy olla henkilötodistus.

Asuntomurto saattaa aiheuttaa rikospelkoja tai muita henkisiä ongelmia, kenen puoleen voin kääntyä?

Asianomistaja voi soittaa esimerkiksi rikosuhripäivystykseen 020316116. Lisätietoja saa internetsivustolta www.riku.fi.

(poliisi.fi)


Takaisin